Hypo Banka

Hypo Banka - Hypo Alpe Adria bank

  • Banka

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.

Hypo Banka
HYPO BANKA
Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb
Telefon 0800/497-647, telefaks 01/6007-000
VBB 2500009
MB: 1198947
Žiro račun: 2500009
Swift: HAAB HR 22
http://www.hypo-alpe-adria.hr

Uprava

Markus Ferstl – predsjednik, Krešimir Starčević

Nadzorni odbor

Tilo Berlin – predsjednik, Božidar Špan, Othmar Ederer, Gerd Penkner, Wolfgang Peter

Dioničari i udio u temeljnom kapitalu (%)

1. Hypo Alpe-Adria-Bank International AG 100,00

Revizor

Deloitte d.o.o., Zagreb

Bilanca stanja

Datum stanja: 31. XII. 2008., u tisućama kuna
UKUPNO IMOVINA 26.510.337
UKUPNO OBVEZE I KAPITAL 26.510.337
UKUPNOKLASIČNE IZVANBILANČNE STAVKE 5.269.533
UKUPNO UGOVORENA VRIJEDNOST DERIVATNIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA 15.823.896
Dobit/gubitak tekuće godine 148.698

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. jedna je od vodećih banaka na hrvatskom tržištu. Članica je Hypo Group Alpe Adria, financijske grupacije koja je razvila poslovnu mrežu u 12 zemalja šire regije Alpe-Jadran: Austriji, Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Njemačkoj, Mađarskoj, Bugarskoj, Makedoniji i Ukrajini. Matična banka sadašnje Hypo Group Alpe Adria osnovana je 1896. godine u Klagenfurtu u Austriji, a na Hrvatsku je proširila poslovanje 1994. godine pokretanjem leasing poslova u okviru Hypo-Leasing Kroatien d.o.o. Bankarsko poslovanje Grupe u Hrvatskoj započinje 1996. utemeljenjem Hypo Bank Kroatien d.d., koja tri godine kasnije sukladno grupnoj odluci mijenja ime u Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Poslovanje s pravnim osobama trenutno zauzima najveći udio u poslovima Hypo banke, čime se potvrđuju programi podrške i sustavnog poticanja razvoja hrvatskog gospodarstva. No velika pozornost posvećena je i poslovanju s građanstvom, u kojemu se kontinuirano uvode proizvodi i usluge koje prate stanje na tržištu i potrebe klijenata, posebice s pripajanjem Slavonske banke. Uz poslovanje s pravnim osobama i građanstvom, strateška orijentacija ujedinjene banke obuhvaća i jačanje poslovanje u segmentu malog i srednjeg poduzetništva.
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. – tvrtke kćeri:
Hypo Alpe-Adria-Ulaganja d.o.o.
Hypo Alpe-Adria-Invest d.d.
Hypo Alpe-Adria-Nekretnine d.o.o.
Alpe-Adria-Centar d.o.o.

Banka Hypo Banka 27.10.2020

Hypo Banka